Privacy en alg voorwaarden - Horse-Assist, stressvrij trailerladen voor paard en eigenaar.

Horse Assist
Ga naar de inhoud
Algemene voorwaarden Horse Assist (trailerlaadtrainingen)

  • Horse-Assist heeft een inspanningsverplichting en geen prestatieverplichting. Horse Assist doet er alles aan wat in haar mogelijkheden ligt om tot een goed resultaat te komen wat betreft het trailerladen. Horse Assist hanteert hierin ook een no-cure no-pay policy als in bepaalde gevallen (naar beoordeling van Horse Assist) er geen bevredigend resultaat van de training is behaald. Dan worden enkel de reiskosten in rekening gebracht en geen trainingskosten.
  • Opdrachtgever dient bij elk transport (in het kader van de trailertraining) een geldig paardenpaspoort bij zich te hebben en/of mee te geven. Horse Assist behoudt zich het recht voor om een transport te weigeren bij het ontbreken van een geldig paardenpaspoort.
  • Als opdrachtgever/eigenaar bent u te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor eventuele schade welke door uw dier(en) wordt veroorzaakt. Ook schade bij/aan derden is voor rekening en risico van de opdrachtgever. Schade aangebracht door uw paard(en) wordt in rekening gebracht bij de opdrachtgever.
  • Uitsluitend normale risico's welke men in het dagelijks verkeer loopt vallen onder de verzekeringspolissen. Voor alle andere risico's (zoals bijvoorbeeld bij het laden en lossen) zijn wij niet aansprakelijk te stellen. Deze zijn dan ook niet verzekerd. Voor de inzittende geldt een normale inzittenden verzekering. U dient zelf zorg te dragen voor een transportverzekering van uw paard als u dat wenst.
  • Horse Assist behoudt zich het recht voor om ter plaatse te beslissen een training te weigeren als uw paard naar ons oordeel moeilijk te vervoeren en/of te laden is of geen conditie heeft voor het transport. Ingeval van niet fit voor transport dan alleen vervoer na schriftelijke verklaring van dierenarts bijv naar kliniek. Overigens dienen de gemaakte kosten dan wel voldaan te worden.
  • Bij slechte weersomstandigheden behoudt Horse Assist zich het recht voor aanvang van de training te annuleren of te verplaatsen. Er worden dan voor de annulering geen kosten in rekening gebracht. Veiligheid gaat boven alles.
  • Betalingen dienen, indien niet anders afgesproken, contant voldaan te worden na afloop van de training. Uiterlijk voor aanvang van de training zal Horse Assist kenbaar maken wat de kosten zullen zijn.
  • Afmeldingen dienen uiterlijk 24 uur van te voren kenbaar gemaakt te worden. Als u later dan 24 uur van te voren uw afspraak afzegt worden er annuleringskosten berekend.
  • Alle lessen en trainingen zijn op eigen risico, Horse-Assist is niet aansprakelijk te stellen voor enige schade, letselschade, schade aan uw paard of spullen. Wanneer u training of les neemt bij Horse Assist gaat u akkoord met bovenstaande voorwaarden.

Hei- en Boeicop
 
Februari 2022
Privacy statement
 
Horse-Assist verzamelt diverse gegevens bij het gebruik van de website www.horse-assist.nl en bij het registratie- of betalingsproces. Voorop staat dat Horse Assist behoorlijk en zorgvuldig omgaat met de privacy van bezoekers van de website. In dit privacy statement wordt uitgelegd hoe wij omgaan met jouw privacy.
 
Ons primaire doel bij het registreren van informatie is om ervoor te zorgen dat jouw bezoek aan deze website beter verloopt. We registreren dan ook alleen die gegevens die wij noodzakelijk achten om dit doel te bereiken. Je bent niet verplicht om die informatie aan ons door te geven en je kunt vrijwel alle informatie op deze website raadplegen zonder persoonlijke informatie aan ons te verstrekken.
  
Informatie opslaan
Wanneer je deze website bezoekt, kunnen we bepaalde informatie opslaan die te maken heeft met jouw bezoek:
 ·        je Internet Protocol-adres of het IP-adres van je proxyserver;
 ·        je Internet Service Provider (ISP);
 ·        de duur van jouw bezoek aan de website;
 ·        het aantal keren dat je de website bezoekt;
 ·        basale domein informatie;
 ·        de pagina’s die je bezoekt;
 ·        je gedrag op de website;
 ·        de website die linkte naar onze website;
 ·        de website die je bezoekt door op onze website op een link te klikken;
 ·        informatie over het besturingssysteem en de internetbrowser die je gebruikt om de website te bekijken;
 ·        jouw gedrag op de website.
  
Wij doen dit om:
 1.     inzicht te verkrijgen in je voorkeuren, met als doel onze dienstverlening daarop af te stemmen en de benodigde service te kunnen bieden aan jou als gebruiker (‘profilering’);
 2.     je gerichte aanbiedingen te kunnen doen (‘direct marketing’), alle aanbiedingen die wij doen zullen altijd in relatie staan tot onze dienstverlening.
 3.     gegevens te verzamelen voor statistische en onderzoeksdoeleinden met het doel onze website te verbeteren.
 
Op sommige pagina’s van deze website word je uitgenodigd om je naam en contactgegevens achter te laten. Bijvoorbeeld voor mailing- en vragenlijsten of om je aan te melden voor acties en/of introductiemiddagen. Als je die informatie geeft, stem je erin toe dat Horse-Assist deze informatie opslaat.
  
Contactformulier
Op Horse-Assist.nl kun je een contactformulier invullen, indien je wilt dat wij contact met je opnemen. In dat geval vragen wij om je naam, e-mailadres en woonplaats en kun je daarnaast een telefoonnummer opgeven, indien het je voorkeur heeft dat wij telefonisch contact met je opnemen.
 
Gebruik van persoonsgegevens
Horse-Assist gebruikt de informatie die ze op deze site registreert uitsluitend voor de volgende doelen:
 ·        voor het doorsturen van belangrijke informatie in relatie tot activiteiten van Horse-Assist en andere opgevraagde informatie;
 ·        om contact met je opnemen na feedback of een vraag over onze producten en diensten;
 ·        voor het monitoren van de prestaties van deze site;
 ·        voor het verbeteren van onze website en onze service;
 ·        voor interne administratie.
 
Inzage en/of correctie van je gegevens
Je kunt inzage vragen in de persoonlijke informatie die we over je hebben en kunt ons verzoeken om deze persoonlijke informatie te corrigeren. Neem hiervoor contact met ons op via info@horse-assist.nl.
 
Bewaartermijn
Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij de gegevens verzamelen of verwerken, tenzij het langer bewaren van je gegevens noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht van Horse-Assist.
 Hebben we een recensie van jou op onze website geplaatst, dan verwijderen we deze als jij ons daarom vraagt.
 Staan er andere gegevens van jou op onze website zoals foto’s of filmbeelden, dan verwijderen we deze als jij ons daarom vraagt.
 
Delen van uw gegevens met derden
Hieronder kunt u lezen met welke organisaties Horse-Assist persoonsgegevens deelt.
 Webhosting
Your-Webhost.nl
Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Your-Webhost. Your-Webhost verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt jouw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Your-Webhost heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Your-Webhost is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht. https://www.your-webhost.nl/privacystatement.html
 
 
Inzage, verwijdering en/of correctie van je gegevens
Je kunt kosteloos inzage vragen in de persoonlijke informatie die we over je hebben, je kunt verzet aantekenen tegen de verwerking en kunt ons verzoeken om deze persoonlijke informatie te corrigeren of te verwijderen. Neem hiervoor contact op via info@horse-assist.nl. Wij zullen binnen vier weken per e-mail op je verzoek reageren.
 
Verder heb je het recht een klacht in te dienen over de verwerking van je persoonsgegevens door ons bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien je verzoek niet naar tevredenheid door ons is of wordt afgehandeld.
 
Permissie instellingen
Horse-Assist gebruikt verschillende technieken en methoden om uw web-ervaring te optimaliseren. Afhankelijk van uw voorkeuren, kunt u het gewenste machtigingsniveau selecteren. We bieden vier verschillende niveaus:
 1. Essentieel
Deze cookies zorgen ervoor dat deze website naar behoren functioneert. Ook houden we met deze cookies anoniem website statistieken bij. Omdat deze cookies strikt noodzakelijk zijn, kun je ze niet weigeren zonder de werking van de website te beïnvloeden. Je kunt deze cookies blokkeren of verwijderen door uw browserinstellingen te wijzigen, zoals beschreven in ons privacy statement.
 2. Voorkeuren
Deze cookies worden gebruikt om de prestaties en functionaliteit van deze website te verbeteren. Deze cookies zijn niet essentieel om deze website te kunnen gebruiken. Echter kunnen bepaalde onderdelen op deze website zonder deze cookies niet meer optimaal functioneren.
 3. Statistiek
Deze cookies verzamelen informatie die wordt gebruikt om ons te helpen begrijpen hoe onze website wordt gebruikt of hoe effectief onze marketingcampagnes zijn. Ook helpen deze cookies ons om deze website aan te passen en zo jouw gebruikservaring te kunnen verbeteren.
  
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
 
Externe websites
Deze site bevat links naar andere websites. Horse-Assist is niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze andere sites omgaan met privacy. Horse-Assist raadt aan dat je op deze gelinkte websites het privacybeleid leest aangezien deze andere voorwaarden en condities kunnen bevatten die op jou van toepassing zijn.
 
Veiligheid
Op deze website zijn diverse maatregelen genomen die beschermen tegen verlies of misbruik van, of ongeoorloofd wijzigen of raadplegen van, informatie die onder ons toezicht valt. Toch is informatie die je ons toezendt niet versleuteld, tenzij we expliciet melden dat dit zo is.
 
Wijzigingen in ons privacybeleid
Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze privacy policy regelmatig te blijven raadplegen. Dit privacy statement is voor het laatst bijgewerkt op 27 februari 2022.
 
Contactgegevens
Horse-Assist
06-41500339
info@Horse-Assist.nl
KVK 53446453
Copyright Cissy 2021
Created with WebSite X5
Terug naar de inhoud